Intake met proefflits gratis.

Vergoeding via uw verzekering:Indien u uw gezicht laat behandelen wordt dit mogelijk vergoed door uw zorg verzekeraar. Hiervoor kunt u navraag doen bij de instantie zelf.